Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webu zpřístupňuje webové stránky klapod.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://sportoveckladna.cz/).

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny v podobě strojově čitelného textu přímo v těle webových stránek. Většinu poskytovaných informací tvoří zvukové soubory.

Nepřístupný obsah

Zvukové soubory nejsou opatřeny textovým přepisem.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.9.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 25.9.2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu